ดอนตาล-กรุงเทพ

เชิดชัยทัวร์ . ดอนตาล-กรุงเทพ

เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง ดอนตาล-กรุงเทพ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)
 • จุดจอด อ.เลิงนกทา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)
 • จุดจอด ต.ห้องแซง
 • จุดจอด อ.หนองพอก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • จุดจอด อ.อาจสามารถ(ตรงข้ามโรงพยาบาลอาจสามารถ)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
 • จุดจอด อ.บรบือ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่