พิษณุโลก-กรุงเทพ

เชิดชัยทัวร์ . พิษณุโลก-กรุงเทพ

เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง พิษณุโลก-กรุงเทพ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
  • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่